Uygulamalı Dersler Devam Zorunluluğu!!!

Üniversitemiz EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

Hem uygulamalı dersleri hem de teorik ve uygulama kısmı bulunan dersleri tekrar ederken devam şartı aranır.