Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doç.Dr. Cantürk KAYAHAN
Üye Doç. Dr. Osman TORUN
Üye Öğr. Gör. Fevzi ÖZEK
Üye Öğr. Gör. Doğan ÖZTÜRK
Üye Öğr. Gör. Gazi Adnan YAZICI
Üye Öğr. Gör. Mustafa SAYAR
Raportör Mustafa BABALIK