Üniversitemiz Senato'nun
08.03.2017 tarih ve 2017/12-a
sayılı kararına istinaden 

KARAR 2017/12

a. Eğitim-Öğretim Komisyonunun görüşü doğrultusunda; Üniversitemiz Senato'sunun 02.12.2016 tarih ve 2016/47-b sayılı "üniversitemiz öğrencilerinin yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders almamalarına ilişkin" kararının, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Öğrencilerimize Duyurulur…

08 Mart 2017, Çarşamba 1813 kez görüntülendi