Misyonumuz : Mesleki yeterliliği olan, liderlik vasıflarıyla donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek. Ayrıca sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz : Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, Uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksek okulu olmaktır.

 

HEDEFLER :

  1. Yüksekokulumuzdaki bölümlerden 3 tanesinin 2022 yılında akran değerlendirmesinin tamamlanması (H.1.1*).
  2. Yüksekokul akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının her yarıyıl sürdürülmesi (H.1.2*).
  3. Öğrencilerin mesleki gelişimlerini artırmak ve kariyerlerine katkıda bulunmak adına her yarıyılda 2 adet atölye, seminer ya da sunum yapılması (H.1.4*).
  4. Yüksekokul mezunlarımızla ilişkileri güçlendirmek adına, mezunlar ağı kurulması (H.3.2*).
  5. Yüksekokulumuzda bulunan laboratuvar, atölye ve dersliklerin fiziki yapısının güçlendirilmesi (H.4.4*).

 

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

12 Kasım 2015, Perşembe 2094 kez görüntülendi