Misyonumuz : Mesleki yeterliliği olan, liderlik vasıflarıyla donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek. Ayrıca sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz : Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, Uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksek okulu olmaktır.

 

2023 YILI HEDEFLER :

  1. Yüksekokul akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi ve diğer mesleki gelişim programlarının her yarıyıl sürdürülmesi (H.1.2*).
  2. Öğrencilerin mesleki gelişimlerini artırmak ve kariyerlerine katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen etkinliklerde sürdürülebilirliğin sağlanması ve her yarıyılda yeni 2 adet konferans, seminer, atölye çalışması, teknik gezi veya sunum yapılması  (H.1.4*).
  3. Yüksekokul mezunlarımızla ilişkileri güçlendirmek adına, mezunlar ağı kurulması ve aktif kullanımının sağlanması (H.3.2*).
  4. Yüksekokulumuzda bulunan laboratuvar, atölye ve dersliklerin fiziki yapısının güçlendirilmesi çalışmalarında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yeni güçlendirme çalışmalarının yapılması (H.4.4*).
  5. Yüksekokulumuzdaki öğrencilerimizin en az %15’ inin KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikası almasının sağlanması (H.2.3*).
  6. Yüksekokulumuz dış paydaşlarıyla ilişkilerin ve ortak düzenlenen faaliyetlerin artırılması amacıyla her yıl dış paydaşlarla bir adet toplantı düzenlenmesi (H.3.1*).

 

 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedeflere Yönelik Riskler için tıklayınız

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2022 Yılı Hedefleri

 

12 Kasım 2015, Perşembe 2359 kez görüntülendi