Misyonumuz : Mesleki yeterliliği olan, liderlik vasıflarıyla donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek. Ayrıca sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz : Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, Uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksek okulu olmaktır.

 

2024 YILI HEDEFLER :

Hedef 1: Akademik personelin hizmet kalitesini artırmak üzere en az 1 tane eğiticinin eğitimi programının düzenlenmesi (H.1.2.*).

Hedef 2: Girişimcilik dersinin verildiği bölümlerdeki öğrencilerin en az %50 sinin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamasının sağlanarak mezuniyet sonrasında rekabet avantajı elde etmelerini kolaylaştırmak (H.2.3.*).

Hedef 3: Doktora programlarına devam eden akademik personellerin en az 1 tanesinin doktora programlarını 2024 yılı sonuna kadar tamamlaması (H.2.4.*).

Hedef 4: 2024 yılı sonuna kadar, Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde panel, konferans, söyleşi gibi toplamda en az 3 eğitsel etkinlik düzenlenmesi (H.1.4.*).

Hedef 5: Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2024 yılında en az 3 SCI ve 1 adet TR Dizin endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere makalelerin kabul edilmesi (H.2.1.*).

Hedef 6: Öğrencilerin mesleki gelişimi için 2024 yılında en az 2 teknik gezi düzenlenmesi (H.1.4.*).

Hedef 7: Toplumsal katkının sağlanmasına yönelik okulumuzda en az 2 adet sosyo-kültürel etkinlik (sinema etkinliği, halka açık bilgilendirme toplantıları vb.) düzenlenmesi (H.3.4)*

2024 Yılı Hedeflere Yönelik Riskler için tıklayınız

 

2023 YILI HEDEFLER :

Hedef 1: Yüksekokul akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi ve diğer mesleki gelişim programlarının her yarıyıl sürdürülmesi (H.1.2*).

Hedef 2: Öğrencilerin mesleki gelişimlerini artırmak ve kariyerlerine katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen etkinliklerde sürdürülebilirliğin sağlanması ve her yarıyılda yeni 2 adet konferans, seminer, atölye çalışması, teknik gezi veya sunum yapılması  (H.1.4*).

Hedef 3: Yüksekokul mezunlarımızla ilişkileri güçlendirmek adına, mezunlar ağı kurulması ve aktif kullanımının sağlanması (H.3.2*).

Hedef 4: Yüksekokulumuzda bulunan laboratuvar, atölye ve dersliklerin fiziki yapısının güçlendirilmesi çalışmalarında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yeni güçlendirme çalışmalarının yapılması (H.4.4*).

Hedef 5: Yüksekokulumuzdaki öğrencilerimizin en az %15’ inin KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikası almasının sağlanması (H.2.3*).

Hedef 6: Yüksekokulumuz dış paydaşlarıyla ilişkilerin ve ortak düzenlenen faaliyetlerin artırılması amacıyla her yıl dış paydaşlarla bir adet toplantı düzenlenmesi (H.3.1*).

2023 Yılı Hedeflere Yönelik Riskler için tıklayınız

 

 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

 

12 Kasım 2015, Perşembe 2676 kez görüntülendi