NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Prof. Dr. İbrahi̇m Hakkı CİĞERCİ

Müdür

:0272 218 3400
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Fuat ÖZ

Müdür Yrd.
Pazarlama Ve Dış Ti̇caret Bölümü

:0272 218 3402
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Yunus Emre YÜKSEL

Müdür Yrd.
Elektri̇k Ve Enerji̇ Bölümü

:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Hasan Basri̇ İPEK

Bölüm Başkanı
Fi̇nans-Bankacılık Ve Si̇gortacılık Bölümü

:
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Fuat ÖZ

Bölüm Başkanı
Pazarlama Ve Dış Ti̇caret Bölümü

:0272 218 3402
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Yunus Emre YÜKSEL

Bölüm Başkanı
Elektri̇k Ve Enerji̇ Bölümü

:
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Emi̇ne BULUT

Bölüm Başkanı
Gıda İşleme Bölümü

:0272 218 3403
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ersan KULA

Bölüm Başkanı
Muhasebe Ve Vergi̇ Bölümü

:0272 218 3450
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Fi̇gen ÖZPINAR

Bölüm Başkanı
Büro Hi̇zmetleri̇ Ve Sekreterli̇k Bölümü

:0272 218 3412
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Davut ŞAKACI

Bölüm Başkanı
Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknoloji̇leri̇ Bölümü

:0272 218 3406
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Fati̇h Mehmet SARAÇ

Bölüm Başkanı
Elektroni̇k Ve Otomasyon Bölümü

:0272 218 3408
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Mehmet Aki̇f ÇAKIRER

Bölüm Başkanı
Yöneti̇m Ve Organi̇zasyon Bölümü

:0272 218 3413
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ İsmai̇l HOCAOĞLU

Bölüm Başkanı
İnşaat Bölümü

:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Şerafetti̇n KARADEMİR

Bölüm Başkanı
Maki̇ne Ve Metal Teknoloji̇leri̇ Bölümü

:0272 218 3408
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Murat KESKİN

Bölüm Başkanı
Bi̇lgi̇sayar Teknoloji̇leri̇ Bölümü

:0272 218 3444
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Faruk Emre AYSAL

Maki̇ne Ve Metal Teknoloji̇leri̇ Bölümü
:
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ İzzet GÜLŞEN

Muhasebe Ve Vergi̇ Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ahmet KUMRU

Büro Hi̇zmetleri̇ Ve Sekreterli̇k Bölümü
:0272 218 3411
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ahmet Feri̇t TAKTAK

Pazarlama Ve Dış Ti̇caret Bölümü
:0272 218 3408
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Carullah SÜER

Büro Hi̇zmetleri̇ Ve Sekreterli̇k Bölümü
:0272 218 3411
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Cevat CEYLAN

İnşaat Bölümü
:0272 218 3406
:
:Akademik CV