Akademik Personel

 

• Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

bilbut

mustafa_sayar2bfevzi_ozek2

hasan_sancak2

 

• Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı

burbut   

carullah_suer2b

 

• Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanlığı

elebut   dogbut   ilkbut

adnan_koseer2bmurat_baraz2

sukru_cebe2erten_oguz2

nejla_koseer2

 

• Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığı

mekbut

fatih_mehmet_sarac2berdogan_bayrak2

 

• Finans – Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı

banbut

erdal_ergun2

 

• Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı

gidbut

ozlem_emrem_tur2

 

• İnşaat Bölüm Başkanlığı

insbut

cevat_ceylan2bgazi_adnan_yazici2

fatih_camci2

 

• Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

makbut

serafettin_karademir2

 

• Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

mobbut

ertan_demirel2

 

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı

disbut   pazbut

a_ferit_taktak2

 

• Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı

islbut

mehmet_akif_cakirer2bhasan_gurkas2

 

• Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı

muhbut

ozlem_tuna2