Akademik Personel

• Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

bilbut

mustafa_sayar2bfevzi_ozek2

murat_keskin2hasan_sancak2

• Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı

burbut   

carullah_suer2b

murat_keskin2

• Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanlığı

elebut   dogbut   ilkbut

adnan_koseer2bmurat_baraz2

sukru_cebe2erten_oguz2

nejla_koseer2

• Elektonik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığı

mekbut

fatih_mehmet_sarac2berdogan_bayrak2

• Finans – Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı

banbut

fuat_oz2b

erdal_ergun2

• Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı

gidbut

ozlem_emrem_tur2

• İnşaat Bölüm Başkanlığı

insbut

cevat_ceylan2bgazi_adnan_yazici2

fatih_camci2

• Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

makbut

serafettin_karademir2

• Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

mobbut

ertan_demirel2

• Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı

disbut

fuat_oz2ba_ferit_taktak2

• Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı

islbut

mehmet_akif_cakirer2bhasan_gurkas2

• Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı

muhbut

ozlem_tuna2

• Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı

pazbut

kumru_ozturk2b