Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
1. Öğrenci Belgesi İşlemleri
2. Öğrenci Danışman Atama İşlemleri
3. Ders Kayıt İşlemleri
4. Muafiyet ve İntibak İşlemleri
5. Ara Sınav İşlemleri
6. Mazeret Sınavı İşlemleri
7. Bütünleme Sınavı İşlemleri
8. Tek Ders Sınavı İşlemleri
9. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
10. Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci İşlemleri
11. Kayıt Dondurma İşlemleri
12. Mezuniyet İşlemleri
13. Öğrenci Disiplin İşlemleri
14. Staj İşlemleri
15. Sınav Programı İşlemleri
16. Kayıt Silme İşlemleri
17. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri
18. Diploma İşlemleri

 

Tahakkuk İşleri İş Akış Süreçleri
1. Personel Maaş İşlemleri
2. Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi İşlemleri
3. Ek Ders Ödemesi İşlemleri
4. Sınav Ücretleri Ödemesi İşlemleri
5. Açıktan Atama – Naklen Gelen Personel İşlemleri
6. Naklen Giden Personel İşlemleri
7. Kişi Borcu İşlemleri
8. Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri
9. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri
10. Bütçe Hazırlama İşlemleri
11. Satın Alma İşlemleri
12. Staj İşlemleri
13. Sürekli İşçi Puantajı İşlemleri
14. Giyecek Yardımı İşlemleri
15. 14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri

 

Taşınır İşleri İş Akış Süreçleri
1. Satın Almada Taşınır Girişi İşlemleri
2. Mal Teslim Alma İşlemleri
3. Tüketim Çıkış İşlemleri
4. Zimmet Verme İşlemleri
5. Zimmet Düşme İşlemleri
6. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirimi İşlemleri
7. Nakil Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
8. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İşlemleri
9. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

 

Personel İşleri İş Akış Süreçleri
1. Akademik Personel Alımı İşlemleri
2. Göreve Başlama İşlemleri
3. Görevden Ayrılma İşlemleri
4. Akademik Personel Görev Uzatımı İşlemleri
5. Disiplin İşlemleri
6. Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmesi
7. İzin İşlemleri
8. Hastalık İzin İşlemleri
9. Doğum Öncesi Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri
10. Ücretsiz İzin İşlemleri
11. Vekaletli İzin İşlemleri
12. Yurtdışı İzin İşlemleri
13. Tebliğ Yazıları ve Duyuru İşlemleri

 

Yazı İşleri İş Akış Süreçleri
1. Gelen Evrak İşlemleri
2. Giden Evrak İşlemleri
3. Yüksekokul Kurulu İşlemleri
4. Yüksekokul Yönetim Kurulu İşlemleri
5. Yüksekokul Disiplin Kurulu İşlemleri

 

İş Akış Süreçleri EBYS Kodları
02 Temmuz 2024, Salı 43 kez görüntülendi