Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Bolvadin Kaymakamlığı, Bolvadin Belediye Başkanlığı ve Bolvadin Kent Konseyi ortaklığı ile 57 farklı kurumdan 300 akademisyenin katılımıyla il kez düzenlenen Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017 tarihleri arasında AKÜ Kırkgöz Kampüsünde gerçekleştirildi.

AKÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisi ile başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğr. Gör. Hasan Gürkaş, Bolvadin’in gelenek ve görenekleri ile 10 bin yıla dayalı tarihi bir kültür mozaği olduğunu söyledi. Bolvadin’in Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamiyet ile tanışması noktasında etkin rol oynadığını ifade eden Gürkaş, “Geçmişte ve günümüzde ticaret hayatına katkıları, sosyolojik yapısı, termal turizmi, tarım ve hayvancılıkta bulunduğu nokta, Türkiye’de tek ve Dünya’da iki tane olan Alkaloid fabrikası ve sayamadığım birçok yönüyle üzerinde pek çok araştırma ve inceleme yapılan ve yapılması da gereken bir ilçedir. Nesilden nesile aktarılarak bugüne gelen bu kültür zenginliğimizin farkında olmak ve onları araştırmak ihtiyaç haline gelmiştir” diye konuştu.

 32 oturumda gerçekleştirildi

Bolvadin Kırkgöz kampüsünün AKÜ’nün ilçelerdeki en büyük kampüsü olduğunu ifade eden AKÜ Bolvadin MYO Müdürü Doç. Dr. Cantürk Kayahan, “Meslek Yüksekokulumuzda 21 program var ve yaklaşık 3 bin 500 civarında öğrencimiz var. Lisans düzeyinde eğitim veren diğer kurumumuz Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz. Burada da 2010 yılından itibaren eğitim faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Bin 150 civarında 3 bölümde öğrencimiz bulunmakta” dedi. Sempozyum hakkında açıklamalarda bulunan Kayahan, “Bu sempozyumda 32 oturum planladık. 140’a yakın bildiri var. 200’den fazla özet başvurusu oldu, bunlardan hakem heyetinden geçen 152 bildiri kabul edildi. Temaya uygun olan çalışmaları biz almaya çalıştık. Programımızı iki güne yerleştirdik” diye konuştu.

 “Sempozyum Bolvadin için yeni bir Fatiha”

Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ise sempozyumun kadim kent Bolvadin için yeni bir Fatiha, yeni bir açılım olduğunu söyledi. Kayacan, “Bu sempozyum çerçevesinde Bolvadin’imizin önemli alanı olan kentsel yenileme diye tanımladığımız tarihi dokunun yenilenme süreci ile alakalı belediyemiz tarafından yürütülen çalışmaları da bu akşam kampüsümüzün kütüphanesinde söyleşi şeklinde paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Sempozyum Bolvadin için bir ilk

Bolvadin’in 10 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyeti anlatan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, “Sempozyumlar kendi alanında yetkin insanları, bilim insanlarını bir araya getirmesi anlamında son derece faydalıdır. Bolvadin için bir ilk olma özelliğine sahip bu sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımın olması ilçemiz adına sevindirici” dedi.

 “Şehirler hafızalarıyla yaşar”

 AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise şehirlerin hafızalarıyla birlikte yaşadığını söyledi. Şehirlerin hafızalarını oluşturma konusunda yazılı metinlerin önemli olduğunu ifade eden Karakaş, “Eğer bir şehre kadim şehir diyorsak onun mutlaka yazılı kültürü oluşturacak metinleri olması gerekir. Bu anlamda Bolvadin üzerine yapılmış çalışmalar var. Çeşitli metinler var ama Uluslararası Bolvadin Sempozyumu bu birikimi çok daha güçlendirecek ve elde edilen bu araştırma inceleme sonucunda buraya sunulacak olan bildirilerle birlikte elde edilecek olan bu külliyat gelecek nesillere aktarılacak” diye konuştu.

Araştırma-inceleme sonucunda sunulacak bildirilerle Bolvadin’in kadim kent özelliğinin güçlenmiş bir şekilde gelecek nesillere de aktarılacağını ifade eden Karakaş, şöyle devam etti:

“Bu açıdan sempozyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımdan da bunu görüyorum. Gerçekten yoğun bir ilgi oldu. Şehir çalışmaları anlamında ilçeler fazla çalışılan bir alan değildir. Son zamanlarda böyle çalışmaları görüyoruz. Yayınlanan kitapları da görüyoruz. Uluslararası bir nitelikte bir ilçenin sempozyum bağlamında değerlendirilmesi, masaya yatırılması ve üzerinde ciddi anlamda bir birikimin konulmuş olması önemli bir gelişmedir. Bolvadin ve Afyonkarahisar’ımızın adına tarihe düşülmüş bir not olacaktır.”

Açış konuşmalarının ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü AKÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler’in yaptığı açılış oturumunda ise AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Feridun Mustafa Emecen yer aldı.

Bolvadin tarihinin incelenmeye değer öğeler barındırdığını dile getiren oturum moderatörü Prof. Dr. Güler, “1992’de Feridun Mustafa Emecen hocamın yönlendirmesi ile başlamış olduğum Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi isimli tezimi çalışırken, Sultanın Bolvadin’den geçtiğini o dönemde tetkik etmiştim. Sonrasında da aynı minvalde devam ettiğimiz Osmanlı Devleti’nin Mekke ve Medine hizmetlerinde Bolvadin’in önemli bir menzil olduğunu gördük. 1998’de Bolvadin mezarlıkları üzerine yaptığım araştırma esnasında da Bolvadin mezarlık geleneğinin hiç değiştirilmeden bugünlere geldiği görülüyor” dedi.

 AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise konuşmasının ilk bölümünde AKÜ’den bahsetti. Üniversitenin kuruluşu esnasında Bolvadin’in kurulu ve örgütlü bir MYO olarak AKÜ bünyesine geçtiğini ifade eden Karakaş şöyle konuştu:

 “İçinde bulunduğumuz kampüs geçen yıl tamamlandı. Daha önce burada bir zemin vardı, yatırım yapılmıştı. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Solak’ın yönlendirilmesi ile birlikte Kırkgöz kampüsümüzün eksikliklerini tamamladık. Bunun dışında diğer ilçelerimizde de MYO’larımız var. Sandıklı’da da bir kampüs oluşturduk. Bolvadin MYO tabii ki en eski birimlerimizden birisi olduğu için 20’nin üzerinde programla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütüyor. Bunun yanında bir de 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu kurduk. Bolvadinliler her iki okulumuza da sahip çıktılar. Mesela şuanda içerisinde bulunduğumuz konferans salonu bir hayırsever tarafından yaptırıldı.”

 Bolvadin mahalle kültürünün korunduğu bir ilçe

 Bolvadin’in kadim bir şehir olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Karakaş, “2008 yılında burada ben de bir araştırma yaptım, Bolvadin’in toplumsal yapısı üzerine geniş çaplı bir araştırma yapmıştım. Bunun sonuçları üzerinden de birkaç söz söyleyeceğim tabii ki ama aradan 10 yıllık bir süre geçmiş, bu yüzden yeni bir çalışma da yapılabilir. En azından değişimi, bu 10 yıllık süredeki farklılaşmayı görme adına yeni çalışma yapılabilir. Çünkü günümüzde artık büyük ölçekli değişimler kısa zaman dilimi içerisinde gerçekleşiyor” dedi. Yapılan çalışmada Bolvadin’in sosyolojik yapısı ile ilgili birçok sonuca ulaştıklarını dile getiren Karakaş şunları kaydetti:

“Sosyolojik açıdan geleneksel toplum yapısı özelliklerini taşıyan bir profil karşımıza çıkmıştı. Ama bu geleneksellik katı muhafazakarlık anlamına da gelmiyordu. Bu çalışmayı bir makale haline dönüştürüp, üniversitemizin sosyal bilimler dergisinde yayınlamıştık. Asıl 250 sayfalık raporu ise belediyemize teslim etmiştik. Siyasal yapı açısından baktığımızda milliyetçi muhafazakar yapıya sahip bir ilçe sonucu ortaya çıkmıştı. Ekonomik yapı açısından ise tabii ki tarım önemli. Yurtdışına göç var, çeşitli sanayi yatırımları var. Heterojen bir yapı arz ediyordu. Dolayısıyla bütün bunların sonucunu değerlendirdiğimizde ise Bolvadin geleneksel özellikleri ile ortaya çıkan ama değişime açık yapısıyla da değişimi takip eden, bunu sosyal hayata, aile hayatına, birey hayatına da yansıtabilen bir yapıya sahip. Geleneksel yapılarda kapalı toplum olma özelliği ön plana çıkar. Dışarıdan bakıldığında da Bolvadin’in böyle bir yapıya sahip olduğu iddia edilir. Ancak sonuç olarak Bolvadin ile ilgili ulaştığımız noktalar, Bolvadin kapalı toplum yapısına sahip değil. Mahalle özelliğini hala koruyabilen bir yer.  Mahalle bugün şehir sosyologlarının üzerinde durduğu, kaybettiğimiz değer olarak gördüğümüz sosyolojik bir olgudur. Bolvadin de mahalle özelliğinin belli ölçülerde korunduğu bir yer.”

Geçmişi geleceğe aktarmak üniversitelerin görevi

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ise Bolvadin’in araştırılmaya değer bir yer olduğunu ifade ederek, “Gördüğüm kadarıyla Bolvadin’in daha da tanınması gereken bir yer olduğu da aşikâr. Bu yüzden de böyle güzel bir etkinlikte paydaş olduk. Üniversiteler sadece diploma veren ve meslek öğreten kurumlar olarak görülüyor belki ama son 5-10 yıldır üniversitenin temel görevlerinden birisinin de kentle ve ülkeyle birebir iletişim içerisinde olması gerektiğini, değer üretmesi gerektiğini öğreniyoruz. Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak yükümlülüğümüz var” diye konuştu.

Tarihi, kültürü, medeniyeti ve sosyolojisi ile kadim bir şehir; Bolvadin

Sempozyumda 140 bildirinin dinleyicilerle buluşacağını belirten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, “Burada 140 bildiri misafirlerle buluşacak. Bu gerçekten bir ilçenin araştırılması için çok önemli bir sayı. Umarım buradan bilimsel anlamda ciddi katkılar ortaya çıkacaktır. Bundan sonra da Bolvadin için organize edilecek yeni çalışmalar için bir ışık olacaktır diye umut ediyorum. Bildiri sayısının bu kadar çok olması da bir şeyi daha gösteriyor. Bolvadin demek ki tarihi, kültürü, medeniyeti, sosyolojisi ile araştırılması gereken bir kent olarak karşımızda duruyor. Bu aslında Bolvadin’in bir birikiminin kazancının ürünü olmalı diye düşünüyorum” dedi. Türkolog olduğunu dile getiren Taş, Bolvadin’in tarihi ve medeniyeti dışında Türk dili açısından özgün bir ağıza sahip olduğunu ve birçok zenginlik barındırdığını ifade etti.

 Bolvadin Kırkgöz Kampüsünde düzenlenen sempozyum açılışına AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, AKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı, AKÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen ile beraber ilçe protokol mensupları katıldı.

Sempozyumda sunulan bildiriler kitaplaştırılacak

AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu (MYO) Kırkgöz Kampüsünde gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde; Bolvadin’de Pazarlama ve Halkla İlişkiler, Kalkınma ve Analiz, Din Adamları, Antik Dönem, Hayvancılık, Nüfus Hareketleri, Dini Hayat, Bolvadin ve Eber Gölü, Bolvadin Üzerine Tespitler, Bolvadin’de Yetişkin Eğitimi, Bolvadin ve İpek Yolu, 1700-1800 Arası Bolvadin, Bolvadin’de Toplumsal Hayat ve Din İlişkisi, Bolvadin ve Enerji Durumu, Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Bolvadin, Bolvadin ve Yeraltı Zenginliği, Bolvadin’in Değerleri ve Selçuklu Dönemi Bolvadin Oturumları yapıldı. Ayrıca eş zamanlı olarak Bolvadin’i anlatan 5 sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gerçekleştirilen programların sonrasında yapılan değerlendirme toplantısında ise Bolvadin MYO Müdürü Doç. Dr. Cantürk Kayahan, AKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpınar, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İrfan Görkaş ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan yer aldı. Değerlendirme toplantısında sempozyumun geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılarak, hazırlanacak olan tam metin kitapçığı konusunda yazarlar bilgilendirildi.

Toplantı sonrası Bolvadin’e özgü yerel yemeklerin sunumunun yapıldığı gala yemeğine ise Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, AKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Bolvadin MYO Müdürü Doç. Dr. Cantürk Kayahan, sempozyumun 32 oturumda gerçekleştiğini söyledi. Kayahan, “Sempozyum, uluslararası 57 farklı kurumdan 300 akademisyenin 140 bildiri sunumuyla gerçekleşti” dedi. Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ise bir ilk olarak gerçekleştirilen Uluslararası Bolvadin Sempozyumunun amacına ulaştığını ve bundan sonraki süreçte de kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş ise AKÜ olarak ilçelerdeki MYO’ları önemsediklerini ve Bolvadin Kırkgöz kampüsünün de alt yapısıyla bu tip organizasyonlara hazır olduğunu söyledi. Sağbaş, “İlçeler arasında ilk defa böyle bir geniş katılımlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz” diye konuştu. Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal ise Bolvadin insanın zeki, araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek sahip olduğu değerlerin pazarlanmasında, bu tip organizasyonların önemli yer teşkil ettiğini söyledi. Afyonkarahisar’ın kongre turizmi açısından önemli bir merkez haline geldiğini söyleyen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın konuşmalarının ardından HOYEK halk oyunları ekibinin gösterisi ve AKÜ Devlet Konservatuarı sanatçılarının sunduğu müzik dinletisi ile gala yemeği sona erdi.

 

18 Ekim 2017, Çarşamba 290 kez görüntülendi