23/10/2018 Salı günü saat 09:00 ile 16:00 arasında C Blokta programların öğrenci temsilci seçimi yapılacaktır.

Aday olmak isteyen 1. Sınıf öğrencilerinin aşağıdaki belgeleri 16/10/2018 Salı saat 17:30 a kadar staj bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Adaylık başvuru dilekçesi
  2. Öğrenci belgesi
  3. Sabıka kaydı belgesi
  4. Siyasi partiye üye olmadığını gösterir belge

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
Madde 6-(Değişik ÜSK-12/03/2013-2013/48.a Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili öğretim biriminin kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye ve görevli olmaması,
c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması;
d) İlgili yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış olması,(enstitü öğrencileri hariç), (Değişik:ÜSK 31.08.2016 – 2016/44),
e) Sabıka kaydının bulunmaması,
f) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması g)Bulunduğu sınıf itibariyle (yeni kayıt yaptıran öğrenciler hariç )alttan dersinin olmaması, ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50 ve üzerinde olması Öğrenci konseyi başkanı Madde 22-(Değişik ÜSK 15/04/2013-2013/67)
Öğrenci Konseyi Başkanı, 
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. (Değişik:ÜSK 31.08.2016 – 2016/44) Tüm öğrencileri temsil edebilmeleri için birinci ve son sınıf öğrencilerinden (enstitü öğrencileri hariç) konsey başkanı seçilemez.
Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekalet eder.

10 Ekim 2018, Çarşamba 153 kez görüntülendi