2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin (c) bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları uyarınca, en az 2014 yılı ve öncesi kayıtlanan ve azami sürelerini (4 yıl) tamamlayan Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine, devam şartını sağlayarak başarısız olduğu tüm derslerden, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda, başvuru süresini takip eden bir ay içerisinde 2 Ek Sınav hakkı verilecektir.

Sınavlara azami öğrenim süresini doldurup başvuru yapan öğrenciler ilgili dersin devamını daha önce almaları şartıyla katılabileceklerdir. Sınav programı için tıklayınız. 
Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esaslarına göre durumlarına uyan maddeye göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

Devam şartını sağlayarak başarısız olduğu ders sayısı 5 ve altında olan öğrencilerimize 4 yarıyıl Ek Süre verilecektir.
Devam şartını sağlayarak başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerimizin ise kayıtları azami öğrenim süresini tamamladıkları için silinecektir.

Sınav programı için tıklayınız. 

12 Şubat 2019, Salı 1037 kez görüntülendi