2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin (c) bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları uyarınca, azami sürelerini (4 yıl) tamamlayan Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine, devam şartını sağlayarak başarısız olduğu tüm derslerden, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda, başvuru süresini takip eden bir ay içerisinde 2 Ek Sınav hakkı verilecektir. Sınav takvimi daha sonra okulumuz web sitesinden www.bolvadinmyo.aku.edu.tr  ilan edilecektir.

Azami öğrenim süresini tamamlayan bu öğrenciler ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurularını 08/07/2019 – 21/07/2019 tarihleri arasında Bolvadin MYO öğrenci işlerine şahsen yapmak zorundadırlar.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esaslarına göre durumlarına uyan maddeye göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

  • Devam şartını sağlayarak başarısız olduğu ders sayısı 5 ve altında olan sınava katılmayan öğrencilerimize  4 yarıyıl ek Süre ve sınava katılıp başarılı olup, başarısız ders sayısını 5 ve altında dersi kalan öğrencilerimize 3 yarıyıl ek süre verilecektir.
  • Devam şartını sağlayarak başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerimizin ise azami öğrenim süresini tamamladıkları için kayıtları silinecektir.

Başvuru Dilekçe örneği için tıklayınız

08 Temmuz 2019, Pazartesi 384 kez görüntülendi