AKÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesindeki  MYO Öğrencilerinin İşyerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Bölümü, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 1. Sınıf ve 2. Sınıf öğlencilerinin mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasına yönelik incelemelerde bulunmak üzere, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat : 09.00 – 17.00 saatleri arasında Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne teknik gezi düzenlenmiştir.

İlgili geziye, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Figen ÖZPINAR, dersleri yürüten Öğretim Görevlisi Carullah SÜER, bölüm öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Kumru ÖZTÜRK ve Öğr. Gör. Barış KOÇ ile toplam 35 öğrencimiz katılmıştır.

Üniversitemizin tahsis ettiği araçla saat 09.00’da okulumuzdan hareketle intikal ettiğimiz Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezinde, öncelikle fiziki imkanlarının tanıtılmasının ardından kurum toplantı salonunda; Kurum Müdürü Tuncay EROĞUL Beyin 112 Çağrı Merkezi Yönetim ile ilgili bilgilendirmesi, Ceren FINDIK İdari işleyiş ve teşkilatlanma hakkında, Şükran KARABACAK Kalite Birimi hakkında, Büşra EĞDİR İdari işleyişi hakkında, Hamdi UĞUŞ ve Fatih MÜFTÜOĞLU ise Teknik Altyapı ve Yazılım, Mevlüt YAVUZ Afad koordinasyonu hakkında açıklayıcı sunumlar gerçekleştirmişlerdir. İdari yapılanma, mesleki statü ve istihdam gibi konulardaki geniş ve kapsamlı bilgiler alınmıştır.

Özellikle istihdam süreçlerine ait bilgilendirme ve teşvik noktasında önemli bir işlev yerine getirilmiştir. Öğrencilerin soru-cevap etkinliği ile katıldıkları bu bilgilendirme toplantısının ardından, çağrıların alındığı ve gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği Operasyon Salonuna geçilmiş, burada ise çağrıların nasıl ve ne şekilde karşılandığı, devam eden süreçte diğer birimlerle koordinenin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik uygulamalı anlatımlar gerçekleştirilmiştir.

Bölümde her öğrencinin gezi içeriğine tam anlamıyla dahil edilerek umulan faydanın en üst seviyeye çıkarılabilmesi amacıyla, katılımcı öğrenci grubu 4’e gruba bölünerek, ilgili operasyon masalarına dağıtılmıştır. Kurum personelinin ve öğretim elemanlarımızın da eşlik ettiği gözlem etkinliğinde; 112 Çağrı Merkezine gelen ve ihbarın niteliğine göre operasyona dönüştürülen 5 ayrı çağrı, alınması, işlenmesi ve sonlandırılması aşamalarının tümü öğrenciler tarafından anlık olarak izlenmiş, kullanılan yazılım ve donanımın özelliklerine, imkan ve kabiliyetlerine yönelik önemli gözlem kazanımları sağlanmıştır.

Ayrıca çağrı alma ve yönlendirme personelinin iletişim stratejileri, konulara müdahale şekillerine yönelik önemli edinimlerin yanı sıra, ilgili cihazların kullanımı, arayanların acil durum personeline yansıttıkları stres ile baş edebilme yöntemleri ve kurulan iletişimin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesini ilişkin de kıymetli kazanımlar sağlanmıştır.

Her ne kadar Meslek Yüksekokulumuz Çağrı Merkezi Laboratuvarında kurulu bulunan ve alanda birebir kullanılan cihaz ve yazılımları ile; simülasyona dayalı çağrı iletişim senaryoları ders kapsamında verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor olsa da, bu teknik gezi ile öğrencilerimizin, bölümümüz alanında önemli bir yere sahip olan ve 81 il merkezinde aktif olarak hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezindeki gerçek zamanlı izleme ve gözlem faaliyetleri ile derslerde teorik olarak verilen bilgilerin pekiştirilmesi, gerçek hayattaki karşılığının gösterilmesi ve ilgili saha çalışma atmosferini gerçek zamanlı yaşatılması sağlamıştır.

Kurum personelinin nezaketli ve misafirperver ev sahipliği eşliğinde süren teknik gezimiz aynı gün sona ermiş olup yine üniversitemiz servis aracı ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze intikalimiz sağlanmıştır.

15 Mayıs 2024, Çarşamba 103 kez görüntülendi