1. Hedefe Yönelik Riskler:
  a-Akran değerlendirme sürecinin gerektirdiği mali yük,
  b-Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek kısıtlamalar doğrultusunda akran değerlendirilmesinin belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması.
 2. Hedefe Yönelik Riskler:
  a-Eğitim hizmeti alınan programlarda görevli eğiticilerin iş yoğunluğu sebebiyle eğitimlerin aksaması,
  b-Fakültede görev yapan akademik personelin eğiticilerin eğitimi programlarına katılmada isteksiz olması.
 3. Hedefe Yönelik Riskler:
  a-Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğunun fiziksel mekânlar yerine çevrimiçi ortamlarda düzenlenmesi ve bu sebeple beklenen verimin alınamaması,
  b-Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük.
 4. Hedefe Yönelik Riskler:
  a-Mezunlar ağı sisteminin etkin bir şekilde kurulması, işletilmesi ve sürekliliği konularında çıkabilecek sorunlar (Mezunların yeterince ilgi göstermemesi gibi)
  b-Üniversite-mezun ilişkisini sürdürülebilir hale getirebilmek için planlanan etkinlik ve projelere katılımın yetersiz olması
 5. Hedefe Yönelik Riskler:
  a-Proje bütçesinin laboratuvar oluşturma ve fiziki yapısının güçlendirilmesi sürecindeki satın alma paritelerini karşılamaması,
  b-Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında uzman firma bulunamaması,
  c-Laboratuvar oluşturma sürecinde uygun fiziksel mekân oluşturamama riski.
07 Ocak 2022, Cuma 37 kez görüntülendi